Børn, Trivsel og Sundhed

Hvis dit barn ikke tives eller har vanskeligheder med for eksempel sproget eller motorikken, har Varde Kommune konsulenter, fysio- og ergoterapeuter og psykologer, der kan støtte og rådgive.

Forældre, lærere og pædagoger kan søge råd og vejledning om eventuelle problemstillinger, f.eks. hvis

  • dit barn ikke trives i skolen
  • du er bekymret for dit barns udvikling
  • dit barn har tale- eller sprogvanskeligheder
  • dit barn har motoriske problemer
  • du har brug for råd og vejledning til at takle dit barn hjemme.

På Agerbæk-Starup skole kommer en række forskellige kommunale medarbejdere, der alle arbejder for at hjælpe forældre, pædagogoer og lærere med at understøttte alle børns læring og trivsel. Det er

  • Psykologer
  • Læsekonsulenter
  • Tale/hørekonsulenter
  • Fysioterapeuter/ergoterapeuter
  • Inklusionskonsulent.

Hvis der er direkte kontakt med barnet i form at test, observation eller samtale, sker det udelukkende efter indstilling fra forældrene eller dit barnes pædagoger eller lærere.

Du kan få adgang til indstillingsskemaet via dette link - indstillignsskema.

Hvis det er dit barnes pædagog eller lærer, som udfylder og indsender indstillingsskemaet, skal du forinden have givet skriftlig samtykke.

Derudover råd og vejledning kan der også nogle gange efter aftale med forældrene laves en pædagogisk psykologisk vurdering af dit barn på baggrund af samtaler, observationer og tests.

Du kan finde flere informationer på Varde Kommunes hjemmeside via dette link - Link til Varde Kommunes hjemmeside om PPR.