Skole-hjemsamtaler

Der gennemføres op til 2 årlige skole-hjemsamtaler – en obligatorisk samtale og en behovssamtale.

1. samtale i efteråret er obligatorisk.
2. samtale i foråret er en behovssamtale, som skole eller hjem kan vælge at indkalde til/benytte.

Forud for begge samtalerunder udarbejdes en elevplan for eleven. Elevplanen er udgangspunktet for drøftelsen af status og for fastlæggelse af kommende mål herunder hvad der arbejdes med i faglig fordybelse/lektiehjælp.
Hvis man har brug for yderligere tid end den afsatte, må samtalen afsluttes med at aftale et nyt tidspunkt.

Pædagogerne deltager i samtalerne i 0.-2. klasse

Dansk og matematiklæreren sidder med ved begge samtaler. Engelsklæreren deltager som udgangspunkt ved den obligatoriske samtale i efteråret i 7.-9. klasse.

I 8.-9. kl uddeles karakterblade 2 gange årligt.
Karakterbladene udleveres første gang i december måned og anden gang i juni måned.
I de skriftlige fag gives karakterer før de skriftlige afgangsprøver og i de mungtlige fag gives karakterer før prøveperioden.

Klasselæreren koordinerer og sørger for, at forældrene får mulighed for at vælge tidspunkter gennem forældreintra og modtager elevplanen før samtalen.

Ved behovssamtalen aftales det mellem skole og hjem, om der er behov for samtalen. Først spørges forældrene om de ønsker behovssamtalen. Skolen orienterer herefter forældrene, hvis skolen modsat forældrene oplever et  behov. Såfremt en af parterne ønkser samtalen, er der behov for samtalen, og herefter får forældrene mulighed for at vælge sig ind på tidspunkter gennem forældreintra.

Eleven deltager i samtalen, og der laves aftaler om, hvad der skal arbejdes med i den kommende periode.

Godkendt af skolebestyrelsen juni 2015