Afdelingsleder Starup Børneby            
Varde Kommune

 

Drømmer du om at blive en del af ledelsesteamet i en skole og børneby med en stærk lokal opbakning – så har du nu muligheden, da Agerbæk Skole og Starup Børneby søger en afdelingsleder for skolen i Starup med tiltrædelse 1. december 2018.
 
Skolen er en del af Starup Børneby og har i skoleåret 2018-19 ca. 95 elever og 14 ansatte og hænger sammen med overbygningsskolen Agerbæk Skole med ca. 260 elever.
Vi vægter vores værdier: Glæde, læring, ansvar og dannelse højt, og det er vores vision, at Starup Børneby  - og herunder skolen - er et sted, hvor børn forældre og medarbejdere sammen skaber et GLAD børneliv.

 

Du vil som afdelingsleder indgå i et lederteam, som udover dig består af en skolelederen, viceskolelederen i Agerbæk, SFO-lederen i Starup samt SFO-lederen i Agerbæk.

 
Ledelsesopgaverne består af varierede opgaver med et spænd fra vikardækning, administration omkring personalets arbejdstid til udvikling af teamsamarbejdet m.v. Du vil også skulle varetage pædagogiske ledelsesopgaver i forhold til elever og indgå i samarbejdet med forældre. Derudover er der en undervisningsdel, hvor vi gerne hører, hvad du brænder for, (kan fx både være undervisningslektioner, AKT-funktion osv.) Fordelingen af din tid er cirka 70 % ledelsestid og 30 % undervisningstid.
 

Du kommer til en skole med en god forældreopbakning og engagerede medarbejdere, der er opsatte på at lave det bedst mulige skoletilbud.
 

Vi forventer at:

 

Ledelsesudvikling prioriteres højt. Derfor forventer vi, at du på sigt vil gennemføre en diplomuddannelse i ledelse, såfremt du ikke allerede har en.
 

Der indhentes børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår efter Forhåndsaftale for ledere i Varde Kommune.

 

Rundvisning og information om såvel skole som jobindholdet afholdes tirsdag den 2. oktober kl. 16.00 – 17.00 på Starup Skole, Smedebakken 16, 7200 Grindsted.

 

For information er man også velkommen til at kontakte skoleleder Kenneth Bjerre på tlf. 76101540.

Ansøgningsfrist mandag den 22. oktober kl. 8.00
Ansættelsessamtaler mandag den 30. oktober


Send ansøgning med relevante bilag sendes online via linket.