Uddannelsesparathed

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Se nedenstående arbejdsgang og tidsplan for UPV, udarbejdet af UU Varde

8. kl.

Ansvarlig

Tidsfrist

Beskrivelse af opgaven

8. kl.

Skolen:

 

 

1.december

Skal have overført standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk.

1.december

Indtaste elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger til www.optagelse.dk

15. juni

Skal have overført standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk.

15. juni

Indtaste elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger til www.optagelse.dk

UU:

Senest

15. januar

For elever, der ikke opfylder alle forudsætningerne for at være uddannelsesparat (de faglige, personlige og sociale), foretager UU en helhedsvurdering af, om eleven er uddannelsesparat. UU vurderer både ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

UU og skolen sætter en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i gang for at støtte eleven til at blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. UU er ansvarlig for den del af indsatsen, der handler om vejledning, og skolens leder for den del af indsatsen, der handler om skolen. Der er tale om en fælles indsats, som skole og UU samarbejder om. Hvis eleven har usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger samt de nødvendige faglige forudsætninger, kan eleven vurderes uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

UU:

Senest

25. juni

UU foretager en helhedsvurdering af de elever, som ikke opfylder alle tre forudsætninger for at være uddannelsesparat eller som har ændret uddannelsesønske.

For elever, der ikke har alle forudsætninger for at være uddannelsesparat (de faglige, personlige og sociale) foretager UU en helhedsvurdering af, hvorvidt eleven er uddannelsesparat. UU vurderer både ud fra elevens faglige forudsætninger og skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger. UU og skolen fortsætter den særlige målrettet skole- og vejledningsindsats for at støtte eleven til at blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse.

 

9. kl.

Ansvarlig

Tidsfrist

Beskrivelse af opgaven

9. kl.

 

Skolen

1. december

9. klasseselevernes standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til www.optagelse.dk. Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger samt elevens ønske om kategori af ungdomsuddannelse.

Skolen

1. juni

9. og klasseselevernes standpunktskarakterer eller faglige forudsætninger til www.optagelse.dk. Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger samt elevens ønske om kategori af ungdomsuddannelse.

UU

Senest

15. januar

UU skal vurdere uddannelsesparatheden til den/de ønskede grupper af ungdomsuddannelser for: n elever, der i 8. klasse var vurderet ikke-uddannelsesparate

  • Elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, men hvis faglige niveau er faldet

  • Elever, hvor skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger ikke længere er opfyldt

  • Elever, der har søgt en anden type ungdomsuddannelse end i 8. klasse.

UU

Senest

1. juni

UU skal vurdere uddannelsesparatheden til den/de ønskede grupper af ungdomsuddannelser for: n elever, der i 8. klasse var vurderet ikke-uddannelsesparate

  • Elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, men hvis faglige niveau er faldet

  • Elever, hvor skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger ikke længere er opfyldt

  • Elever, der har søgt en anden type ungdomsuddannelse end i 8. klasse.