Agerbæk-Starup Skoles vision

Agerbæk-Starup Skoles vision er at fastholde og udvikle

Glæde - Læring - Ansvar - Dannelse

 

Værdier  
Vores værdier er udtryk for, hvilke midler vi vil bruge for at nå vores mål: hvordan vi ønsker at samarbejde, og hvad vi bygger vores adfærd på:

Engagement 

Faglighed     

Fællesskab   

Gode relationer

Udfordrende og udviklende læringsmiljø

Engagement

 • Medarbejdere, elever og forældre i klassen tager ansvar for det sociale og faglige miljø i klassen

 • Alle omkring klassen bidrager til et aktivt og konstruktivt skole-hjemsamarbejde

 • Der udvises interesse og opbakning til skolens daglige liv og sociale arrangementer, så barnet, forældre og skolen mærker engagement

 

Faglighed

 • Der arbejdes med en god fagfaglig standard, så eleverne udfordres og opnår god læring i alle fag

 • Social læring anses som en del af fagligheden i skolen. Gode sociale egenskaber skaber rum for samarbejde og ny læring imellem alle i klassen

 • Alle skal have mulighed for at udvikle deres egne kompetencer i et afpasset tempo

 • Fortid, nutid og fremtid er væsentlige elementer i forståelsen af vores kulturelle arv. Der skal skabes rum for fordybelse, således at den kulturelle arv indgår som en del af livet i skolen.

Fællesskab

 • Alle omkring klassen arbejder aktivt for at bidrage positivt til fællesskabet og har et medansvar for samhørigheden og sammenholdet i klassen

 • Alle arbejder ud fra at der er rettigheder og pligter i forhold til fællesskabet.

 • Åbenhed og loyalitet er nødvendige i forhold til fællesskabet

 • Alle accepterer, at vi bliver mennesker i kraft af vores egenart, men også i kraft af vores omgang med andre mennesker

 

Gode relationer

 • Der arbejdes med gensidig tillid fra alle involverede i skole-hjemsamarbejdet

 • Ligeværd er forudsætningen for den gode relation

 • Vi anerkender og giver plads til forskellighed

 • Vi viser respekt for hinanden

 • Vi tager omsorg for hinanden og viser nærvær i relationen

 • Alle arbejder for en god stemning og et godt humør i klassen

Udfordrende og udviklende læringsmiljø

 • Alle møder opgaver og udfordringer, der giver glæde

 • Undervisningen skal byde på nye udfordringer, så eleverne får lejlighed til at afprøve og udvikle deres evner

 • Undervisningen skal være inspirerende og foregå i et positivt læringsmiljø

 • Bevægelse skal i størst muligt omfang være en del af undervisningen

 • Digitaliseringen i undervisningen prioriteres højt

 • Alle skal opleve tryghed i skolen og læringssituationen

 • Der differentieres, så niveauet svarer til barnets udviklingstrin